You are here

utstilling

Dato: 
Laurdag, oktober 26, 2013 - 15:00 til Fredag, desember 20, 2013 - 17:00
Tema: 
Din epostadresse: 
Sted: 
Østfold Kunstnersenter
Kommune: 

tre separat utstillinger

26.10 – 20.12-2013
Vegar Moen
NASJONALDAGEN
”Nasjonaldagen” består av 16 portretter fra Fredrikstad den 17. mai 2013. Fotografiene er tatt med et kamera på størrelsen med en gammeldags tjukk-TV og negative filmer så store som A3-ark. Under feiringen av 17. mai blir vi til en stor gjeng, tilsynelatende sorgløse og elleville.
Vi har plutselig lov til å være venner med alle, og så hører det med til nasjonaldagen å bli fotografert. Hva forventes det av den som feirer nasjonaldagen?

Marianne Lund
KROPPENS MØTE MED GEOMETRIEN

Marianne Lund jobber nå med en serie nye tegninger og malerier. I motsetning til den første serien hvor linjene fulgte hverandre, driver kunstneren det nå videre til et punkt hvor presisjonen er i ferd med å bryte sammen. Geometrien representerer det abstrakte, mens kroppen representerer det fysiske. «I møtet mellom det abstrakte med vekt på tanken eller ideene og håndens fysiske arbeid, dannes det en ny helhet som er mer enn de enkelte faktorene. Kroppen er ikke underordnet geometrien og geometrien er ikke underordnet kroppen. Når den første linje er malt eller tegnet, er det kroppens evner og begrensninger som gir bildet form. Ikke mine tanker og valg underveis.”

www.marianne-lund.no

Julie Lillelien Porter
All Absolutes Can Only Be Thought

Utstillingen "All Absolutes Can Only Be Thought" tar utgangspunkt i Labanotasjon, et verktøy og tegnsystem der fysisk bevegelse blir beskrevet, tolket og visualisert. Som en filosofi med grunnlag i geometrien, bærer den preg av å å være et kodespråk for innvidde. For uinnvidde kan det likevel oppstå noe mellom en abstrahert forståelse og ikke-mening manifestert gjennom en viss estetisk og symbolsk verdi. En slags meningskollaps, der kompleksiteten og helheten kan oppfattes som en sublim opplevelse. Opplevelsen av det sublime er ofte knyttet til et overveldende inntrykk av noe større enn hva man kan ta inn, gjennom bevegelse og handling kan også kroppen innta det sublime, forstås som et bilde av andre strukturelle plan, det geografiske, det geologiske eller det politiske.
www.julielillelienporter.net