You are here

Saltfiskballdag på Gamle Kvernes bygdemuseum