You are here

Postvegmarsjen og kulturminnedagen i Ørskog kommune - Naturlos 2016

Postvegen. Foto: Sunnmøre friluftsråd.
Postvegen. Foto: Sunnmøre friluftsråd.
Dato: 
Søndag, september 11, 2016 - 13:20
Din epostadresse: 
Kommune: 

Turmarsjen langs Den Trondhjemske Postveg vert i år arrangert for 12. gong. I år er vi tilbake til den kjende løypa frå Amdamfjøra til Prestebryggja.

Meir informasjon om arrangementet kjem i eiga annonse og på heimesidene til friluftsrådet, Ørskog kommune m.fl .