You are here

Kilstisætra og Blåhornet i Eidsdal (Norddal kommune) - Naturlos 2017

Kilstisætra. Foto: Sunnmøre friluftsråd.
Kilstisætra. Foto: Sunnmøre friluftsråd.
Dato: 
Torsdag, juni 22, 2017 - 10:30
Din epostadresse: 
Kommune: 

Dette er ein middels tung tur som passar spesielt godt for seniorar.

Terrenget rundt Blåhornet er noko av det mest varierte og spennan-de ein kan fi nne på Sunnmøre. Blåhornet er også ein StikkUT!-tur.
Oppmøte: Linge ferjekai kl.10.30
Turvert: Kjell Rønning tlf. 408 71 775
Arrangør: Seniorgruppa, Ålesund-Sunnmøre Turistforening