You are here

Høstscena 2014

Bilde fra Byspillet. Fotokjelde: Høstscena
Bilde fra Byspillet. Fotokjelde: Høstscena
Dato: 
Onsdag, september 24, 2014 - 00:00 til Søndag, september 28, 2014 - 12:00
Din epostadresse: 
Sted: 
Ålesund sentrum
Kommune: 

Høstscena representer fylkets eneste teaterfestival. Festivalens målsetning er å presentere kunst - og kulturopplevelser av høy kvalitet med hovedvekt på scenekunst og presentere stor bredde med noe for en hver smak. Festivalen ønsker også å være en viktig aktør for å styrke scenekunstens aktualitet og gjenspeile utviklingen som skjer på dette kunstfeltet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Festivalen arrangeres hvert år i uke 40, i 2014 i uke 39. I underkant av 100 skuespillere, poeter og andre gjester bidrar til programmet. Den store innsatsen til alle de frivillige er avgjørende for å skape en vellykket festival.

Poesientusiastane
Ålesund Teaterfestival samarbeider med Poesientusiastane om poesiprogrammet. De har utarbeidet poesiprogrammet i festivalen siden 2005. Poesientusiastane er en forening som arbeider for å fremme poesi i ulike sammenhenger, i begge målformer. De har en målsetning om å presentere poesi i ulike sammenhenger og gjøre poesi mest mulig tilgjengelig for publikum. De tilrettelegger også for skrivekurs for barn og ungdom.

Ålesund Byspill
Ålesund Teaterfestival samarbeider med Ålesund byspill om Byspillet. Det ble første gang vist i 2011, vist i utdrag i 2012 og vises igjen i 2013. I år i en helt ny versjon.