You are here

Ergansenteret - et innovativt opplevelsessenter åpner lørdag 1. juni

Ergansenteret. Foto: Romsdalsmuseet
Ergansenteret. Foto: Romsdalsmuseet
Dato: 
Laurdag, juni 1, 2013 - 10:00
Din epostadresse: 
Sted: 
Ergan Kystfort
Kommune: 

Nye Ergansenteret kan endelig åpne for sommeren. Vi gleder oss til å vise besøkende en innovativ og spennende utstilling om det rike maritime kulturmiljøet i Fræna kommune med Bud, Hustadvika og Bjørnsund - fra steinalder frem til Orman Lange og i dag. Legg turen om Bud lørdag - utstillingen vil glede både liten og stor!

Det rike maritime kulturmiljøet i Fræna kommune med Bud, Hustadvika og Bjørnsund danner et utmerket grunnlag for etablering av et moderne og innovativt opplevelse - og informasjonssenter om kystkultur, marine ressurser og marin teknologi på Ergan. Utviklingen av livet langs kysten ble ytterligere aktualisert gjennom den gigantiske utbyggingen av Ormen Lange gassfeltet. Marinarkeologiske undersøkelser på dypt vann ved Bud i forbindelse med denne utbyggingen, er da også en viktig del av opplevelsen ved det nye Ergansenteret.

Ergansenterets opplevelser spinner rundt:

• Maritim kulturhistorie – fiskeri, sjøbruk og nasjonal og internasjonal skipsfart/hande
• Havets biologiske ressurser – fauna og flora
• Utnyttelse av marine ressurser – gass/olje, andre former for marin energi, marin bio-prospektering, marine mineraler, m.m.
• Marin forskning – geologi, biologi, arkeologi, kulturhistorie

Lørdag 1. juni er det åpning av senteret kl. 10.00. Vi ser frem til å vise vårt nærmiljø i et nytt, både historisk og moderne perspektiv!